Pressupostos
En aquest apartat podreu consultar els Pressupostos del Patronat Municipal de Música de Vila-seca:


Pressupost del Patronat Mpal. de Música de Vila-seca, any 2015:

Estat de Despeses 2015 PMMV       (document pdf)   
Estat d’Ingressos     2015 PMMV       (document pdf)