Professorat i P.A.S.
CÀRRECS DIRECTIUS  
Director  Josep F. Solórzano
Sotsdirectora  Cristina Bescós
Cap d’Estudis  Salvador Parra
Secretari acadèmic  David Blay
COORDINACIÓ D’ACTIVITATS  
Coordinador  Salvador Parra 
CAPS DE DEPARTAMENT  
Llenguatge Musical  Ramon Humet
Cant  Maria Teresa Garrigosa
Corda  Rafael Fabregat
Guitarra  Enrique Lop 
Música de Cambra  Heidrun Bergander
Piano  Jordi López
Vent i Percussió  Xavier Bertomeu
DEPARTAMENT DE LLENGUATGE MUSICAL I CANT CORAL  
Harmonia  Ramon Humet
LL. M. Harmonia i C. C.  Montse Blay
Lleng. Mus. i C. Coral  Charo García
Lleng. Mus. i C. Coral  Maribel Marín
Cant Coral  Sílvia Gil Pérez
DEPARTAMENT DE CANT  
Cant  Maria Teresa Garrigosa
Idiomes aplic. al cant  Heidrun Bergander
DEPARTAMENT DE CORDA  
Violí  Rafael Fabregat
Violí  Josep M. Ferrando
Violí  Susana Uruén
Viola  Joaquim Miracle
Violoncel  David Blay
Violoncel  Carmen Gómez
Contrabaix  Luis Cojal
DEPARTAMENT DE GUITARRA  
Guitarra  Enrique Malo
Guitarra  Fernando Rodríguez
Guitarra  Salvador Parra 
Llaüt i Música antiga  William Waters
DEPARTAMENT DE PIANO  
Piano  Jordi López
Piano  Cristina Bescós
Piano  Sílvia Gil Pérez
Piano  Núria Ruera 
Piano  Mar Martori 
Piano  Anna Mor
DEPARTAMENT DE VENT I PERCUSSIÓ  
Oboè  Òscar Diago
Flauta travessera  Xavier Pomerol
Flauta travessera  Anna Fernández
Trompa  Antoni Alburquerque
Clarinet  Laia Sanahuja
Fagot  Laura Guasteví 
Percussió  Xavier Bertomeu
DEPARTAMENT DE MÚSICA DE CAMBRA  
Música de Cambra  Heidrun Bergander
Música de Cambra  Laia Sanahuja
Música de Cambra  Jordi López
Música de Cambra  Xavier Pomerol 
Música de Cambra  Luis Cojal
Música de Cambra  William Waters
ALTRES MATÈRIES  
Història de la Música  Antoni Alburquerque
Correpetició de cant  Heidrun Bergander
Correpetició de cant  Alan Branch
Correpetició de corda  Marc Torres
Correpetició de vent  Mar Martori
M. i noves tecnologies  Josep F. Solórzano
Intr. a la Musicoteràpia  Mar Martori 
Intr. a la direcció  Rafael Fabregat
Educació corporal  Sílvia Huertas
Música Afrocubana  Joaquim Miracle
PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS  
Resp. serveis admin.  Mercè Sariol
Secretaria  Anna M. Molina
Secretaria  Patrícia Carbonell 
Secretaria  Míriam Sendra