Procediments Tancats
En aquesta secció s’informa sobre les ofertes de treball tancades que ha convocat el Patronat Municipal de música de Vila-seca

Convocatòria i bases reguladores per a la selecció d’un professor d’oboè, mitjançant una contractació laboral urgent en règim d’interinitat, per a l’escola de música i conservatori de música de grau professional de Vila-seca.
Admessos i exclosos Prof. Aux Oboè


Convocatòria i bases específiques del procés selectiu per a la provisió, amb caràcter fix, de dos llocs de treball laboral de professor/a titular de piano per a l’escola de música i conservatori de música de grau professional de Vila-seca, mitjançant concurs-oposició, en torn de promoció interna.


Convocatòria i bases específiques del procés selectiu per a la provisió, amb caràcter fix, d’un lloc de treball laboral de professor/a titular de violí per a l’escola de música i conservatori de música de grau professional de Vila-seca, mitjançant concurs-oposició, en torn de promoció interna.

Convocatòria i bases específiques del procés selectiu per a la provisió, amb caràcter fix, d’un lloc de treball laboral de professor/a auxiliar d’harmonia i llenguatge musical per a l’escola de música i conservatori de música de grau professional de Vila-seca, mitjançant concurs-oposició, en torn lliure.

Convocatòria i bases específiques del procés selectiu per a la provisió, amb caràcter fix, d’un lloc de treball laboral de professor/a auxiliar de guitarra barroca i llaüt per a l’escola de música i conservatori de música de grau professional de Vila-seca, mitjançant concurs-oposició, en torn lliure.

  Descarregar model d’instància normalitzada per a l’admissió a les proves selectives

  DOGC (27-04-2012) on es publica l’anunci del Patronat Municipal de Música de Vila-seca, sobre provisió de places de personal laboral.
01.10.2014 - Relació admesos i exclosos en convocatòria borsa de treball interinitat per professor de piano  

03.10.2014 - Modificació de la relació d’admesos i exclosos en convocatòria borsa de treball interinitat per professor de piano  
06.10.2014 - Acta del resultat de la convocatòria de la borsa de treball interinitat per a professor de piano: prova de català

06.10.2014 - Acta del resultat de la convocatòria de la borsa de treball interinitat per a professor de piano
Convocatòria i bases reguladores per a la selecció d’un professor de flauta travessera, mitjançant una contractació laboral urgent en règim d’interinitat, per a l’escola de música i conservatori de música de grau professional de Vila-seca.

Convocatòria i bases reguladores per a la selecció d’un professor de violí, mitjançant una contractació laboral urgent en règim d’interinitat, per a l’escola de música i conservatori de música de grau professional de Vila-seca.


Convocatòria i bases reguladores per a la selecció d’un professor de guitarra, mitjançant una contractació laboral urgent en règim d’interinitat, per a l’escola de música i conservatori de música de grau professional de Vila-seca.


Relació d’admesos i exclosos borsa de treball Flauta travessera


15.05.2015 - Acta del resultat de la convocatòria de la borsa de treball interinitat per a professor/a de Flauta travessera