Qui sóm
Què és la Junta Directiva?

La Junta Directiva és qui regeix, administra i representa l’associació, i està composada per pares i mares d’alumnes del Conservatori.

Composició:

En l’Assemblea del dia 20 de maig de 2014 es va acordar el nomenament de la nova Junta directiva, la qual ha quedat formada pels següents membres:

Presidenta                  Maria José Pereira
Vicepresidenta          Núria Roigé
Secretària                   Natàlia Güell
Tresorera                    Estela Cruz
Vocal                            Lola Martorell
Vocal                            Maria Gelonch
Vocal                            Nohemí León
Vocal                            Dolors Magriñà
Vocal                            Jordi Català