A.M.P.A.
Què és l’AMPA?

L’Associació de Mares i Pares d'Alumnes és una entitat sense afany de lucre que agrupa els pares i mares dels alumnes del Conservatori de Música de Vila-seca. Està reconeguda legalment en el Registre d’Associacions i les seves funcions estan regulades per un Decret de la Generalitat de Catalunya.

Objectius

L’AMPA té com objectiu:
1.- Promoure la participació i representació dels pares i mares dels alumnes, i assistir-los en l’exercici dels seus drets a intervenir en el control i la gestió del Centre.
2.- Promoure en general, totes aquelles activitats, gestions, iniciatives, propostes, programes i resolucions, que siguin útils als interessos del centre i als dels pares i mares dels alumnes, i que alhora redundin en la millora de l’educació i formació dels nostres fills.