Auditori Josep Carreras
        
 

Annex al Conservatori i amb la corresponent relació de serveis, hi ha   l’Auditori Josep Carreras .

L’auditori compta amb els equipaments tècnics necessaris per poder realitzar l’activitat que li és pròpia d’acord amb els avenços actuals, tant pel que fa a il·luminació com a equips de so i d’altres.


L'activitat musical a l'Auditori


Les característiques tècniques d’aquest equipament permeten acollir actuacions musicals dels estils musicals més diversos des de la música clàssica fins a la música popular.
Quant a la música clàssica, les prestacions de l’escenari permeten actuacions de solistes, agrupacions de cambra i actuacions orquestrals dels períodes barroc, clàssic i romàntic fins a 75 músics a l’escenari. També és possible acollir produccions simfònico–corals de format mitjà i, fins i tot, òperes de cambra. L’escenari pot ser ampliat per facilitar les grans produccions.
En allò que es refereix a la música popular, es poden acollir espectacles de jazz, música llatina, cantautors i determinats espectacles de música tradicional. També es poden programar determinades produccions de rock acústic.
Excepcionalment també s’ofereixen espectacles i esdeveniments d’acord amb les possibilitats escèniques com dansa de format mitjà, convencions, simpòsiums i altres actes que s’adiguin a l’espai de què es disposa.