Orquestra Corelli

Orquestra Corelli


Fou creada l'any 1991 dintre del projecte d'orquestres pedagògiques del Conservatori de Vila-seca. Es tracta d'una orquestra de caràcter docent, integrada per uns 25 alumnes de Grau Mitjà d'entre 11 i 17 anys.

Ha actuat arreu de les comarques tarragonines havent realitzat també concerts a diverses poblacions de Catalunya com Vic, Santa Eugènia de Berga, Girona, Barruera i també al País Valencià.

El seu repertori avarca obres del barroc fins al segle XX i també compta amb algunes peces arranjades per a l’agrupació, entre les quals algunes de gèneres afins al jazz.

El director és Joaquim Miracle, professor de violí i viola al conservatori de Vila-seca.