El Conservatori

El Conservatori Professional


El Conservatori Professional de Vila-seca atén els alumnes d’aquest nivell d’acord amb allò que estableix la normativa vigent. El centre imparteix, doncs, d’ensenyaments oficials reglats. Aquests ensenyaments donen dret, després de la superació del darrer curs, a l’obtenció del títol de professional de l’especialitat instrumental corresponent.

Els alumnes hi poden accedir a partir de la superació de la Prova d’Accés regulada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. L’accés pot ser a qualsevol dels sis cursos que té aquest grau.
Entre els objectius d'aquest nivell d'estudis, un dels més importants és el d’estimular els joves amb aptituds, interès i talent i preparar-los per cursar els estudis musicals de nivell superior.

Programa de Grau Professional

El programa d’ensenyament es desenvolupa en sis anys, d’acord amb la normativa vigent. Els programes tenen tres àmbits d’acord amb l’especialitat en què està inscrit l’alumne: A) Clarinet, Contrabaix, Fagot, Flauta, Oboè, Percussió, Trompa, Violí, Viola i Violoncel; B) Guitarra i Piano; C) Cant D) Instruments de corda polsada del Renaixement i del Barroc.

1r i 2n curs
Assignatures obligatòries
(A, B, C i D): Llenguatge musical i harmonia
Instrument

Assignatures d’especialitat (A): Orquestra / Conjunt Instrumental
Assignatures d’especialitat (B): Conjunt
Assignatures d’especialitat (C): Idiomes aplicats al cant
Assignatures d’especialitat (D): Música de Cambra

Assignatures optatives*: determinades hores/curs segons l’especialitat

3r i 4t curs
Assignatures obligatòries
(A, B, C i D): Llenguatge musical i harmonia
Instrument
Música de Cambra (excepte Guitarra que només en fa a 4t
i Cant que només en fa un any a 3r ò 4t)

Assignatures d’especialitat (A): Orquestra / Conjunt Instrumental
Assignatures d’especialitat (B): Conjunt (excepte Guitarra que només el fa a 3r)
Assignatures d’especialitat (C): Idiomes aplicats al cant

Assignatures optatives*: determinades hores/curs segons l’especialitat

5è i 6è curs
Assignatures obligatòries
(A, B, C i D): Harmonia
Instrument
Música de Cambra

Assignatures d’especialitat (A): Orquestra / Conjunt Instrumental
Assignatures d’especialitat (B): Acompanyament
Assignatures d’especialitat (C): Idiomes aplicats al cant
Assignatures d’especialitat (D): Conjunt

Assignatures optatives*: determinades hores/curs segons l’especialitat

L’alumne de les especialitats B, C i D, durant el grau mitjà, haurà de cursar dos anys obligatoris de Conjunt Coral.

(*) les assignatures optatives a escollir poden ser, entre altres: Segon instrument, Literatura musical, Conjunt coral, Música afrocubana, Música moderna, Educació corporal, Informàtica musical, Música antiga, Música contemporània... Entre aquestes assignatures optatives, com a mínim un any han d’escollir la d’Història de la Música

A més, durant el curs s’ofereixen diversos Seminaris especialitzats amb la finalitat de complementar la formació musical dels alumnes.


Accés al Conservatori Professional

§  Sol·licitud d’informació: cal adreçar-se a la Secretaria del centre on es registren les dades del sol·licitant i s’avisa quan s’estableixen les dates corresponents a la preinscripció.

§  Inscripció per a la prova d’accés i preinscripció al centre: durant la primavera, en les dates que assenyala el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

§  Prova d’accés: durant el mes de maig, en les dates que assenyala el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. És possible inscriure’s per fer la prova a qualsevol dels sis cursos de grau mitjà.

§ Matrícula: durant el mes de juliol, en les dates que assenyala el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.