Edifici

L’EDIFICI DE L’ESCOLA DE MÚSICA I DEL CONSERVATORIDesprés de més de vint anys d’ocupar l’edifici de les antigues escoles públiques de Vila-seca, l’Ajuntament va dotar el municipi d’uns equipaments musicals adequats a la tasca que s’hi duu a terme. 
     

 
Fitxa tècnica descriptiva

Arquitecte: Pau Pérez
Enginyer acústic: Higini Arau
Primera pedra: novembre de 1996
Inauguració de l’edifici: novembre de 1998
 
Superfície construïda: 2.280 m2
Espais d’Administració, Secretaria i Direcció: 90 m2
Biblioteca: 112 m2
2 Sales de reunions: 30 m2
12 aules de 30 m2
8 aules de 20 m2
14 aules de 15 m2
6 cabines d’estudi de 10 m2
Sala d’assaig de 50 m2
Sala Eduard Toldrà (aula de cant) de 80 m2
Sala Pare Antoni Soler (100 espectadors) de 130 m2
 
L’edifici està climatitzat i s’ha dotat cadascun dels espais de l’aïllament i la resposta sonora interna d’acord amb la tasca que s’hi desenvolupa. També hi ha unes aules aïllades de la resta preparades per a instruments de resposta sonora intensa (percussió, instruments de vent de metall, instruments electrònics i instruments tradicionals).
 
L’equipament també compta amb uns espais destinats a l’assaig de grups de música moderna (rock, pop, jazz...) la gestió dels quals va a càrrec de la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Vila-seca.