Nota legal
Aquest lloc web i els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsesvol altre material, són propietat del Patronat Municipal de Música de Vila-seca o d’algun organisme vinculat a ell, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts al Patronat de Música de Vila-seca.

Política de privacitat
Totes les dades dels nostres clients, usuaris i/o subsciptors són confidencials i exclusivament d’ús intern. El Patronat Municipal de Música de Vila-seca mai vendrà ni compartirà aquesta informació privada amb cap altra empresa. Aquestes dades s’utilitzaran exclusivament per tal de millorar el servei que ofereix el Patronat i seran tractades d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal..

Amb motiu de l’entrada en vigor de la Lley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, l’informem de que pot revocar en qualsevol moment, de manera senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció del nostre servei d’informació via email, tal i com es descriu al final de cada correu electrònic, adreçant-se a:

Patronat Municipal de Música de Vila-seca
Avinguda de la Generalitat, núm. 27
43480    VILA-SECA
Telf. : 977 39 23 68
Fax  : 977 39 37 67
CIF: G43036847
web: www.vila-secamusica.cat
e-mail: info@vila-secamusica.cat

Condicions d’ús
El Patronat Municipal de Música de Vila-seca ofereix l’accés a aquest portal de manera gratuïta, però es reserva el dret a modificar aquests serveis i les seves condicions.
Els continguts d’aquest web són propietat del Patronat Municipal de Música de Vila-seca.

L’ús d’aquest portal comporta l’acceptació de totes les seves condicions.